ஆர்கானிக் உணவு பொருட்கள் சந்தை மதிப்பு 136 கோடி டாலர் 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள்

இரசாயனம் உரங்கள் மூலம் விளைவிக்கப்பட்ட விவசாய பொருட்களை உண்பதால் பாதிப்புகள் அதிகம் என்பது மக்களால் உணரப்பட்டுள்ளது.

இரசாயனம் உரங்கள் மூலம் விளைவிக்கப்பட்ட விவசாய பொருட்களை உண்பதால் பாதிப்புகள் அதிகம் என்பது மக்களால் உணரப்பட்டுள்ளது. இதனால் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் உணவு பொருட்களின் (organic food) தேவை  உலகமெங்கும் அதிகரித்துவருகிறது. இயற்கை விவசாயம் பற்றிய விழிப்புணர்வும் நாளுக்கு நாள் விவசாயிகளுக்கிடையே அதிகரித்து வருவது மிகவும் ஆரோக்கியமானது. 

Related Posts

ஆர்கானிக் உணவு பொருட்கள் சந்தை மதிப்பு 136 கோடி டாலர் 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள்

இரசாயனம் உரங்கள் மூலம் விளைவிக்கப்பட்ட விவசாய பொருட்களை உண்பதால் பாதிப்புகள் அதிகம் என்பத...
Read more

வாயுவையும் வயிற்று சிக்கல்களையும் சரிசெய்ய உதவுகிறது. எலும்பு, உடல் உ

உலகின் தலைசிறந்த இயற்கை மருந்துகளில் இதுவும் ஒன்று. வலிகள், வயிறு - சிறுநீர் சிக்கல்கள், வீங்...
Read more

காய்கறிகளை நறுக்கும் போது, அவற்றில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நீக்கிவிட

“தர்பூசணி போன்ற வெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள பழங்களை வாங்குவதை தவிர்த்து புதிதாகவும், நிறம், வடி...
Read more